CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"

CZS "SCh"

masowa organizacja spółdzielczości wiejskiej, zał. 1948 jako Centrala Rolnicza Spółdzielni "SCh"; prowadziła skup płodów rolnych (sprzedaż dobrowolna w ramach dostaw obowiązkowych), handel wiejski, przetwórstwo rolno-spoż., usługi, magazyny, gastronomię, kluby rolnika, zespoły artystyczne; od 1954 z prawami samodzielnego centr. związku spółdzielczego; 1976 pod nazwą Centralny Związek Spółdzielni Roln. "SCh" złączono gminne spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu ze spółdzielniami mleczarskimi i ogrodniczo-pszczelarskimi; 1980 CZSR "SCh" liczył ok. 4,4 mln czł.; 1981 spółdzielnie mleczarskie i ogrodniczo-pszczelarskie oddzieliły się jako osobne związki; 1982 pod nazwą CZS "SCh" podporządkowano organizację rządowi (prezes CZS "SCh" był jednocześnie wicemin. rolnictwa); 1990 zlikwidowany ustawą sejmową.

Reklama

Powiązane hasła:

SAMOPOMOC CHŁOPSKA, CZS

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama