CHEMIZACJA ROLNICTWA

metoda intensyfikacji produkcji rolnej, gł. roślinnej, przez zwiększenie zużycia nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz preparatów polepszających strukturę gleby; nadużycie tych środków może powodować degradację środowiska naturalnego i stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Reklama

Powiązane hasła:

BIOLOGICZNE ZWALCZANIE, CHEMIA ROLNA, BIOPREPARATY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama