IONESCU

de la Brad Ion (1818-91)

agronom i ekonomista rum.; pionier nauk. roln. w Rumunii, prof. uniw. w Jassach; 1864 inicjator reformy rolnej; zapoczątkował modernizację rolnictwa w Rumunii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama