ODKAŻANIE GLEBY

ogół zabiegów chem., fiz. i biol. stosowanych w celu zniszczenia w glebie patogenów (dezynfekcja) i szkodników glebowych (dezynsekcja), przeprowadzane przeważnie na niewielkich parcelach, działkach, w inspektach; chemiczne o.g. polega na wprowadzeniu do gleby, na kilka dni przed zasiewami czy sadzeniem, substancji chem. (np. dwusiarczku węgla, formaliny, chloropikryny, dwuchloroetanu, izotiocyjanianu metylu) w postaci gazu, cieczy lub sproszkowanego ciała stałego; fizyczne o.g. polega na poddawaniu gleby (np. w inspektach) działaniu wys. temperatury przez polewanie gorącą wodą, prażenie lub parowanie przy użyciu specjalnej brony; biologiczne o.g. - to wykorzystanie organizmów biologicznych niszczących patogeny glebowe.

Reklama

Powiązane hasła:

OCHRONA ROŚLIN, DEZYNSEKCJA GLEBY, DEZYNFEKCJA GLEBY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama