SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH

SKR

forma spółdzielni rolniczych organizowanych w Polsce od 1973 w celu świadczenia usług w zakresie mechanizacji rolnictwa, transportu i naprawy maszyn dla rolników indywidualnych oraz produkcji narzędzi i maszyn rolniczych; w s.k.r. zrzeszane są kółka rolnicze oraz osoby fiz.; w PRL działalność s.k.r. miała na celu upowszechniać kolektywizację rolnictwa na wsi; po 1990 liczba s.k.r. maleje.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama