DARŃ

zwarta okrywa roślinna łąk i pastwisk trwałych; składa się gł. z traw, chwastów i roślin motylkowatych lub samych traw (np. trawniki, boiska sportowe); gęste korzenie roślin wiążą się silnie z wierzchnią warstwą gleby; d. stwarza korzystne warunki dla drobnoustrojów glebowych i gromadzenia się próchnicy, sprzyja powstawaniu odpowiedniej struktury gleby; d. pocięta na płaty służy do zabezpieczania skarp, grobli, nasypów i stromych zboczy.

Reklama

Powiązane hasła:

ŁĄKA, NARADKA, GAJNIK LŚNIĄCY, DARNIOWANIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama