DINOSEB

DNBP

chemiczny środek chwastobójczy z grupy herbicydów, którego składnikiem czynnym jest 2-butylo-4,6-dinitrofenol; działa kontaktowo na zwalczane chwasty; szkodliwy dla ssaków; stosowany do selektywnego zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż i roślin motylkowych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama