Reklama

SKRZELA

narząd oddechowy kręgowców wodnych (służą do oddychania tlenem rozpuszczonym w wodzie); rozróżnia się s. zewnętrzne - wystające ponad powierzchnię ciała, występujące gł. u larw i s. wewnętrzne - spotykane u kręgoustych, ryb i larw płazów bezogonowych; najczęściej mają postać rozgałęzionych uwypukleń skórnych; u ryb s. tworzą cienkie fałdy błony śluzowej zw. listkami skrzelowymi, podzielone na drobne jednostki (tzw. blaszki skrzelowe); osadzone na kostnych lub chrzęstnych łukach skrzelowych.

Reklama

Powiązane hasła:

AMFIBIONTY, NASSA, EPIOIKIA, ODMIENIEC JASKINIOWY, NAGOSKRZELNE, PŁAZY, SKRZELOWE ŁUKI, ODMIEŃCOWATE, DWUDYSZNE, SKRZELOWCE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama