BAKTERIOCHLOROFIL

zielony barwnik fotosyntetyczny bakterii; spełnia identyczne funkcje jak chlorofil u roślin, ale różni się od niego sposobem połączenia z komponentem białkowym, co powoduje przesunięcie widma absorbcji światła; b. występuje w chromatoforach w formie kompleksów z białkami i lipidami.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama