BEŁKACZKI

(Corophium)

rodzaj stawonogów z rzędu obunogów; żyją na dnie przybrzeżnych wód morskich i słodkich w strefie klimatu umiarkowanego półkuli płn.; dł. do 1 cm; niektóre gat. żerują podczas przypływu, w czasie odpływu zagrzebują się w piasku; m.in. b. pospolity (C. volutator) - jeden z pospolitszych mieszkańców dna Bałtyku (zagęszczenie b. na 1 m2 dochodzi do kilkudziesięciu tys. osobników).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama