FLORA BAKTERYJNA

zespół bakterii żyjących w określonym środowisku, np. f.b. , f.b. skóry itd.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama