AGROTECHNIKA

zabiegi stosowane przy uprawie roli i roślin dla uzyskania najwyższych plonów, obejmujące uprawę roli, nawożenie, siew, ochronę przed szkodnikami, zbiór; także grupa nauk rolniczych, m.in. ogólna uprawa roślin, chemia rolna, hodowla rolna, mechanizacja produkcji roślinnej.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. WARUNKI NATURALNE. GLEBY, DEGRADACJA GLEBY, DOŚWIADCZALNICTWO ROLNICZE, ODNAWIANIE ŁĄK I PASTWISK, NAWROCKI, GLEBOZNAWSTWO, WOJTASZEK, TARASOWANIE STOKÓW, GOLONKA, ŚWIĘTOCHOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama