BAKTERIOLOGIA

nauka o bakteriach (i organizmach bakteriopodobnych), dział mikrobiologii; zajmuje się budową, właściwościami, czynnościami, sposobem życia, klasyfikacją, genetyką, ekologią bakterii, oraz ich znaczeniem dla człowieka, zwierząt i roślin; rozróżniamy b. ogólną (traktującą o budowie, rozwoju, fizjologii i biochemii bakterii), b. lekarską (mówiącą o bakteriach wywołujących choroby ludzi), b. weterynaryjną, sanitarną, rolniczą, glebową, wodno-ściekową i przemysłową (zajmującą się wykorzystaniem bakterii w przem. farmaceutycznym i spoż.); działem b. jest także systematyka bakterii; podstawy b. stworzył w XIX w. L. Pasteur, a także: F. Cohn (klasyfikacja), R. Koch, P. Ehrlich, E. Behring, M. Beijerinck, w Polsce R. Weigl, O. Bujwid, L. Cienkowski, A. Prażmowski.

Reklama

Powiązane hasła:

NOGUCHI, LANDSTEINER, LISTER, EBERTH Karl Joseph, ENDERS John Franklin, MARSHALL, GIESZCZYKIEWICZ, ZOOHIGIENA, TRAWIŃSKI, EHRLICH Paul

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama