BIOENERGETYKA

dziedzina nauk biol. zajmująca się przemianami energetycznymi, zachodzącymi w organizmach żywych i całych ekosystemach; zajmuje się dostępnymi dla nich źródłami energii (np. promieniowanie słoneczne), sposobami jej pobierania (np. fotosynteza) i wykorzystywania (np. biosynteza materiałów budulcowych komórek), także mechanizmami przekształcania różnych form energii, uwalniania energii zgromadzonej w białkach, węglowodanach i tłuszczach oraz wydajnością energetyczną procesów, które zachodzą w organizmach.

Reklama

Powiązane hasła:

LEHNINGER, GRODZIŃSKI, BIOFIZYKA, ZABŁOCKI, LEHNINGER

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama