BROMATOLOGIA

nauka zajmująca się badaniem żywności, jej składu chem. (np. zawartości składników odżywczych i nieodżywczych) oraz obecności mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów), strawności jedzenia, wartości odżywczej, higieną produkcji, oraz warunkami przechowywania, przetwórstwa i obrotu artykułami spożywczymi; także badania nad nowymi źródłami żywności (np. nad żywnością transgeniczną), wpływem degradacji środowiska na jakość płodów rolnych i ustalaniem dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń; w Polsce prace z zakresu b. prowadzą m.in. Państwowy Zakład Higieny, Inst. Żywności i Żywienia oraz Inst. Ochrony Roślin.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama