CHOROLOGIA

kierunek w biogeografii; bada strukturę flory i fauny, ich areały, zasięg oraz przyczyny i prawidłowości rozmieszczenia na poszczególnych obszarach kuli ziemskiej; wyodrębnia na tej podstawie regiony fitogeograficzne i zoograficzne różnej rangi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama