DOMAŃSKI Eugeniusz

(1909-92)

weterynarz, prof. SGGW, czł. PAN; organizator Zakładu Higieny w Państwowym Instytucie Weterynarii w Bydgoszczy; prace z dziedziny patogenezy chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, fizjologii i endokrynologii rozrodu i laktacji, gł. owiec.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama