ETIOLOGIA

nauka o przyczynach powstawania chorób; każda choroba posiada zespół czynników etiologicznych, które powodują powstanie procesu chorobowego; poznanie e. schorzenia pozwala na stosowanie leczenia przyczynowego i działanie profilaktyczne; bardzo wiele chorób (np. nowotworowe) nie posiada do dzisiaj ustalonej etiologii.

Reklama

Powiązane hasła:

CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ KOŚCI, DARIER Jean, KĘDRA, KAMICA ŻÓŁCIOWA, ONKOLOGIA, PĘCHERZYCA, SARKOIDOZA, DIAGNOZA, KAMICA NERKOWA, DEMIELINIZACYJNE CHOROBY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama