FLORYSTYKA

dział botaniki zajmujący się inwentaryzacją flory, tzn. ustalaniem dla poszczególnych obszarów spisu jednostek systematycznych (np. gatunków) z podaniem ich stanowisk; obecnie nauka podstawowa w badaniach fitosocjologicznych i fitogeograficznych; poznanie flory danego obszaru stanowi podstawę racjonalnego zagospodarowania środowiska geograficznego; prace z zakresu f. publikowane są w pismach specjalistycznych (w Polsce: "Fragmenta Floristica et Geobotanica"); współcześnie nazwa nadawana także dekoracyjnemu wykorzystaniu kwiatów, tym różniąca się od bukieciarstwa (umiejętność układania kwiatów), że jest sztuką wyrażania się poprzez kwiaty; f. cieszy się na świecie sporym powodzeniem (międzynar. wystawy, mistrzostwa i konkursy, sieć kwiaciarń Euro Florist, za pośrednictwem której można doręczyć kwiaty w 187 państwach, działają szkoły florystyki itp.

Reklama

Powiązane hasła:

DRYMMER Karol, RACIBORSKI, ŁAPCZYŃSKI, LICHENOLOGIA, PAWŁOWSKI, FITOGEOGRAFIA, ROSTAFIŃSKI, HERBICH, KOŁODZIEJCZYK, JUSSIEU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama