NEUROCYBERNETYKA

dział biocybernetyki zajmujący się analizą i modelowaniem procesów przetwarzania informacji i sterowania w układach nerwowych zwierząt i człowieka; gł. kierunki prac to m.in.: ustalenie i opis matematyczny własności neuronu, analiza percepcji, badanie i modelowanie procesów uczenia się, badanie sieci neuronowych i hierarchicznej organizacji układu nerwowego, analiza systemów sterowania układu ruchu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama