OCZAPOWSKI

Michał (1788-1854)

agronom, pionier nauk roln. w Polsce; 1812-19 administrował dobrami barona Roenne na Litwie i w Król. Pol.: zniósł pańszczyznę, wprowadził nowoczesne metody upraw i hodowli; 1819-22 pogłębiał wiedzę roln. w Niemczech, Anglii, Holandii i Francji, następnie prof. uniw. w Wilnie (do jego zamknięcia 1832); opublikował: O roli, jej uprawie (podręcznik dla szkół powiatowych), Sposób klasyfikowania gruntów (pionierska praca z zakresu gleboznawstwa), Rzut oka na teraźniejszy stan gospodarstwa w klimacie północnym; 1832-53 dyr. Inst. Agronomicznego na Marymoncie (W-wa), wydał m.in. 12-tomowe dzieło Gospodarstwo wiejskie, kładące podwaliny nowoczesnego gospodarowania m.in. w dziedzinie gleboznawstwa, uprawy roli i roślin, hodowli, przetwórstwa, ekonomiki rolnictwa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama