OMIELANSKI

także Wasilij L. Omełjanski (1867-1928)

mikrobiolog radziecki; czł. Akad. Nauk ZSRR; wyodrębnił bakterie rozkładające błonnik; specjalizował się w badaniach nad nitryfikacją; Osnowy mikrobiologii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama