POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE IM. M. OCZAPOWSKIEGO

stowarzyszenie zootechników (naukowców i praktyków) zał. 1922 w Warszawie w celu prowadzenia badań, szkolenia zawodowego, popularyzacji zootechniki; ponad 1300 czł. (1990); wydaje "Przegląd Hodowlany". #bio01 #bio08 POLSKIE ZJEDNOCZENIE POSTĘPOWE - Związek Postępowo-Demokratyczny.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama