SPRZĘŻENIE GENÓW

zjawisko przekazywania potomstwu razem dwóch lub więcej genów (zw. genami sprzężonymi), zlokalizowanych w jednym chromosomie; geny sprzężone podlegają w ograniczonym stopniu rekombinacji, dziedziczą się niezgodnie z drugim prawem Mendla; s.g. może zostać przerwane wskutek wymiany odcinków chromosomów (crossing-over) i wskutek translokacji; im dalej od siebie położone są dwa geny w chromosomie, tym crossing-over między nimi występuje częściej i sprzężenie między nimi jest słabsze; zazwyczaj geny leżące bardzo blisko siebie są przekazywane z pokolenia na pokolenie; wszystkie geny znajdujące się w jednym chromosomie stanowią grupę genów sprzężonych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama