Reklama

AMONITY

(Ammonoidea)

Podgromada morskich kopalnych głowonogów czteroskrzelnych; ok. 7 tys. gat. żyjących od dewonu do końca kredy, przeważnie w głębszych (do kilkuset metrów) strefach mórz; miały muszle (o średnicy 1-3 cm) spiralnie skręcone, pokryte bogatym ornamentem, podzielone przegrodami na komory, ostatnia komora była połączona syfonem z komorą embrionalną; a. są ważnymi skamieniałościami przewodnimi (dostarczyły b. licznych i kompletnych szeregów ewolucyjnych); gł. rozkwit w okresie jury i kredy; zachowane w skamielinach na większości kontynentów, w Polsce w skałach Gór Świętokrzyskich, w iłach jurajskich na Podlasiu (k. Łukowa), w wapieniach górnojurajskich Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, w utworach kredowych Wyż. Lubelskiej i k. Puław.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama