KOPALNE ORGANIZMY

szczątki organizmów roślinnych i zwierzęcych, żyjących w minionych epokach geol.; ich pozostałości znajdowane są w skałach osadowych, stanowią bezpośredni dowód ewolucji świata fauny i flory oraz podstawę odtwarzania rozwoju rodowego.

Reklama

Powiązane hasła:

DINOCERATY, KAJTONIE, DOKODONTY, DICYNODONTY, PTEROZAURY, DIAPSYDY, DINOZAURY, DIPROTODON, OSTRAKODERMY, KORELACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama