Reklama

SKAMIENIAŁOŚCI

skamieliny, fosylia

Reklama

szczątki organizmów z minionych epok, zachowane w skałach drogą fosylizacji (zastępowania materii organicznej przez nieorganiczną); s. utrwalają bez zmian kształt szkieletów dawno wymarłych organizmów zwierzęcych (szkielet mineralny ulegający rekrystalizacji lub zastąpieniu przez krzemionkę) albo roślinnych (skrzemionkowane drewno roślin kopalnych); tkanki miękkie zachowują się tylko wyjątkowo w postaci zbliżonej do pierwotnej (np. mamuty, zakonserwowane w wiecznej zmarzlinie); s. są ważnym dowodem ewolucji organizmów i ich rozmieszczenia.

Powiązane hasła:

SMITH, ORDOWIK, FOSYLIZACJA, PALEOBOTANIKA, NEUMAYR, AMONITY, SKAMIELINY, FOSYLIA, PALEONTOLOGIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama