aktywność źródła

liczba rozpadów promieniotwórczych jąder źródła w jednostce czasu: , gdzie N - liczba wszystkich jąder promieniotwórczych w chwili t, λ - stała rozpadu. A.ź. maleje w miarę upływu czasu, gdyż liczba

Reklama

N maleje. Jednostką a.ź. jest s-1. Często stosowana jest też pozaukładowa jednostka k i u r (Ci).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama