BRAGGA RÓWNANIE

równanie o postaci 2d(hkl)sinq = nl, określające kierunki maksimów interferencyjnych przy dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego przechodzącego przez kryształ; r.B. mówi, że maksima te występują dla kierunków określonych kątem q, dla którego różnica dróg optycznych DS wiązek promieni odbitych od dwóch sąsiednich płaszczyzn sieciowych (h,k,l ) jest równa całkowitej wielokrotności długości fali l promieniowania rentgenowskiego; w r.B. liczba n = 1, 2, 3,... nazywa się rzędem odbicia, a d(hkl) jest odległością sąsiednich równoległych płaszczyzn sieciowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama