FALOWA FUNKCJA

równanie opisujące stan układu fiz. (np. cząstki) w danej chwili, wprowadzone 1926 przez E. Schrődingera. Najczęściej obejmuje przestrzenne współrzędne cząstki lub składowe jej pędu. F.f. jest podstawowym równaniem mechaniki falowej - jednej z postaci mechaniki kwantowej; zastępuje w tej mechanice klasyczne równanie ruchu Newtona; f.f. jest pomocna w wyznaczaniu pędu i energii cząstki; kwadrat modułu f.f. wyraża gęstość prawdopodobieństwa, że dana wielkość fiz. przyjmuje daną wielkość liczbową; m.in. f.f. umożliwia znalezienie statystycznego rozkładu cząstek w przestrzeni.

Reklama

Powiązane hasła:

ORBITAL, PARZYSTOŚĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama