GALILEUSZA PRZEKSZTAŁCENIE

Galileusza transformacja

zależność pomiędzy współrzędnymi przestrzennymi i czasowymi dowolnego punktu, rozpatrywanymi względem dwóch układów inercjalnych O(x,y,z,t) i O'(x',y',z',t') poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym. Przy założeniu, że osie układu O i O' są równoległe, zegary mierzące czas w obu układach są zsynchronizowane, a układ O' porusza się względem układu O z prędkością v, G.p. wyraża się wzorami: x = x' + vxt', y = y' + vyt', z = z' + vzt' oraz t = t' (w mechanice klasycznej czas ma charakter absolutny i jest niezależny od układu odniesienia). G.p. wprowadzone do mechaniki w 1632 przez Galileusza okazało się słuszne dla prędkości v znacznie mniejszych od prędkości światła c (mechanika nierelatywistyczna); w zakresie większych prędkości v obowiązują przekształcenia Lorentza o charakterze bardziej ogólnym.

Reklama

Powiązane hasła:

TRANSFORMACJA, GALILEUSZA TRANSFORMACJA, WZGLĘDNOŚCI TEORIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama