HESSA PRAWO

prawo, zgodnie z którym efekt cieplny reakcji chem. zachodzącej w stałej objętości (reakcja izochoryczna) lub pod stałym ciśnieniem (reakcja izobaryczna) zależy jedynie od stanu początkowego i końcowego układu i równy jest sumie algebraicznej efektów cieplnych poszczególnych etapów reakcji. P.H. jest szczególnym przypadkiem zasady zachowania energii i wynika bezpośrednio z pierwszej zasady termodynamiki.

Reklama

Podobne hasła:

  • GERMAN, Odmiana imienia Herman.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama