KINETYCZNA TEORIA MATERII

teoria opisująca makroskopowe właściwości materii oraz mechanizm zjawisk makroskopowych przez powiązanie ich ze strukturą i funkcjonowaniem ruchów cieplnych oraz interakcjami mikroskopowych składników materii; k.t.m. tłumaczy m.in. dyfuzję, lepkość, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektr., przejścia fazowe. W skład k.t.m. wchodzą: kinetyczna teoria gazów, kinetyczna teoria ciała stałego oraz kinetyczna teoria cieczy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama