MAGNETON BOHRA

μB

jednostka momentu magnet. stosowana w fizyce atomowej do opisu układów atomowych, których magnetyzm uwarunkowany jest ruchem elektronów; obrazek , gdzie: e - ładunek elementarny, obrazek - stała Plancka, me - masa spoczynkowa elektronu, c - prędkość światła w próżni.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama