MAXWELLA RÓWNANIA

podstawowe równania elektrodynamiki klasycznej, stanowiące także podstawę teorii fal elekromagnet.; wyrażają związek między wielkościami charakteryzującymi pole elektr. i magnet. wytworzone przez dany rozkład ładunków elektr. i prądów. Na r.M. oparta jest cała nauka o elektryczności oraz wiedza związana z wytwarzaniem, przekazywaniem i wykorzystywaniem energii elektr. i fal elektromagnet.; zostały sformułowane 1864 przez fizyka ang. J.C. Maxwella; wynikało z nich istnienie fal elektromagnet. stwierdzonych doświadczalnie dopiero 1886 przez H. Hertza.

Reklama

Powiązane hasła:

MAXWELL, WZGLĘDNOŚCI TEORIA, PRĄD PRZESUNIĘCIA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, POLE ELEKTRYCZNE, ELEKTRODYNAMIKA, POLE FIZYCZNE, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, NASKÓRKOWOŚCI ZJAWISKO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama