ONSAGERA ZASADA

jedno z podstawowych praw termodynamiki procesów nieodwracalnych, zwane niekiedy IV zasadą termodynamiki, sformułowane przez Onsagera (1931); z.O. określa własności symetrii dla tzw. współczynników kinetycznych (będących współczynnikami proporcjonalności pomiędzy siłami a wywołanymi przez nie przepływami); np. dla procesów zachodzących w obecności pola magnet. obrazek lub w układzie obracającym się z prędkością kątową obrazek zachodzą związki symetrii obrazek ; z. O. jest wnioskiem z zasady odwracalności mikroskopowej, polegającej na niezmienniczości równań ruchu cząstek układu względem inwersji czasu (tj. zamiany t→-t).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama