SABATTIERA ZJAWISKO

pseudosolaryzacja

zjawisko polegające na częściowej zamianie fot. negatywu w pozytyw w wyniku specjalnej obróbki materiału fot. (negatyw częściowo wywołany dodatkowo doświetla się i wywołuje ponownie); oprócz odwrócenia tonalności obrazu fot. uzyskuje się w ten sposób jasną linię konturową rozgraniczającą pola różniące się gęstością opt.; zjawisko opisane 1862 przez franc. zoologa A. Sabattiera; dotąd nie jest wyjaśnione całkowicie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama