SCHRÖDINGERA RÓWNANIE

podstawowe równanie mechaniki kwantowej, którego ciągłe, ograniczone i jednoznaczne rozwiązania (tzw. funkcje falowe) opisują ruch nierelatywistycznych mikrocząstek; r.S. ma postać obrazek , gdzie i = √-1, η = h/2π, h - stała Plancka, t - czas, Ĥ - hamiltonian rozważanej cząstki lub układu, Ψ - funkcja falowa tej cząstki; uogólnieniem r.S. na przypadek relatywistycznych cząstek (bez spinu) jest tzw. równanie Kleina-Gordona; znalezienie rozwiązań r.S. jest podstawowym problemem w wielu zagadnieniach fizyki współcz.; ścisłe rozwiązanie r.S. możliwe jest tylko w najprostszych przypadkach, w większości wypadków można otrzymać jedynie rozwiązanie przybliżone; równanie sformułował 1926 E. Schrödinger.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama