Reklama

UKŁAD ODNIESIENIA

wybrane ciało lub zespół ciał materialnych, względem którego określa się położenie badanych obiektów w przestrzeni w dowolnej chwili; zwykle w u.o. wyróżnia się jeden punkt, który utożsamia się ze środkiem układu współrzędnych stosowanego do matematycznego opisu zależności geometrycznych między badanymi obiektami; szczególne znaczenie w mechanice ma inercjalny układ odniesienia.

Reklama

Powiązane hasła:

WZGLĘDNOŚCI TEORIA, GALILEUSZA PRZEKSZTAŁCENIE, CZAS WŁASNY, CZAS ABSOLUTNY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama