Reklama

IDAHO

Stan w płn.-zach. części USA, w G. Skalistych; pow. 216,4 tys. km2, 1 mln mieszk. (1991), stol. Boise; pow. górzysta, do 3857 m (szczyt Borah Peak); w płd. części szeroka dolina rz. Snake, na płn. jeziora (Pend Oreille); klimat górski, suchy, na płn. i w części środk. umiarkowany ciepły, na płd. podzwrotnikowy; opady roczne do 1000 mm na płn.; liczne zapory wodne, na rz. Snake wysokie wodospady (Twin Falls), w dolinie rz. głębokie wąwozy (Hells Canion - najgłębszy w Ameryce Płn.), Park Narodowy Craters of the Moon; na wsch. część Parku Narodowego Yellowstone (na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO). Gospodarka oparta gł. na rolnictwie (na znacznej pow. ziem uprawnych sztuczne nawadnianie); uprawa ziemniaków, pszenicy, buraków cukrowych, sadownictwo, hodowla bydła i owiec; eksploatacja lasów. Wydobycie srebra, rud cynku, ołowiu i in.; przem. spożywczy, drzewny, jądrowy (reaktory w Arco), hutnictwo metali nieżelaznych; 3 transkontynentalne linie kolejowe; rozwinięta turystyka.

Powiązane hasła:

SALMON, PAJUCI, SPOKANE, JÓZEF WÓDZ, WASATCH, BITTERROOT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama