INDIANA

stan w środk.-wsch. części USA; na płn. dochodzi do jez. Michigan, granicę płd. stanowi rz. Ohio; pow. 94 tys. km2, 5,6 mln mieszk. (1999); stol. Indianapolis; inne gł. miasta: Gary (w regionie metropolitalnym Chicago), Hammond, Fort Wayne, Evansville; pow. nizinna, płaska, na płd. i wsch. pagórkowata; klimat umiarkowany ciepły, na płd. podzwrotnikowy kontynentalny; opady roczne do 1100 mm; gł. rz.: Ohio i Wabash. Region przemysłowy i intensywnie zagospodarowany rolniczo; wydobycie węgla kam., ropy naft., soli kam., wapieni, margli; hutnictwo żelaza, przem. lotniczy, samochodowy, elektroniczny, chemiczny, cementowy skupiony w rejonie jez. Michigan; hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu; uprawa zbóż, sorga, kukurydzy; sadownictwo i warzywnictwo; najgęstsza sieć autostrad w kraju. Terytorium I. zamieszkiwali gł. Siuksowie; około 1679 obszar zajęty przez Francuzów; na mocy traktatu paryskiego 1763 przyznany W. Brytanii; od 1783 należy do USA; od 1816 - stan; rozpoczęta 1812 intensywna kolonizacja doprowadziła do wyparcia niemal wszystkich Siuksów z ich ziem.

Reklama

Powiązane hasła:

CORN BELT, TECUMSEH, SOUTH BEND, HAMMOND, SOBOCIŃSKI, TERRE HAUTE, TERYTORIUM PÓŁNOCNO-ZACHODNIE, WABASH, INDIANAPOLIS, EVANSVILLE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama