MANDŻURSKA NIZINA

Nizina Północno-Wschodnia

aluwialna nizina w płn.-wsch. Chinach, w dorzeczu Sungari i Liao-ho; ograniczona Wielkim Chinganem, Małym Chinganem i G. Wschodniomandżurskimi; wys. 50-200 m, pow. 350 tys. km2; klimat umiarkowany chłodny, monsunowy; na przełomie zimy i wiosny na płd. burze pyłowe; ważny region gospodarczy; na płd. zagłębie węglowe, eksploatacja rud żelaza i hutnictwo; na żyznych czarnoziemach uprawa zbóż, buraków cukrowych, soi, warzyw; gł. miasta: Szenjang, Harbin, Czangczun.

Reklama

Powiązane hasła:

CZANGCZUN, NIZINA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama