EYRE Edward John

(1815-1901)

podróżnik brytyjski, od 1833 osiedlony w Australii; odkrył jez. Torrens i G. Flindersa, zbadał bieg rz. Murray i płd. część kontynentu od Adelaide do Albany (wraz z jeziorem, któremu później nadano jego imię.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama