Reklama

Abisyńska, Wyżyna

wyżynny obszar wpn.-wsch. Afryce, na terytorium Etiopii iErytrei, oddzielony głębokim rowem tektonicznym od sąsiedniej Wyż. Somalijskiej. Urozmaicona budowa geologiczna, na skałach prekambryjskich zalegają mezozoiczne skały osadowe, przykryte grubymi pokrywami lawowymi, dochodzącymi do 2 km; najwyższe szczyty (do 4550 m n.p.m.) są stożkami wulkanicznymi. Obszar głęboko rozcięty dolinami rzek izapadliskami tektonicznymi. Klimat podrównikowy, na pn. suchy; dobrze zaznaczone piętra klimatyczno-roślinne. Eksploatacja bogactw naturalnych, m.in. złota, platyny, rud manganu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama