Reklama

ablacja

ubytek masy pokrywy śnieżnej, lodu lodowcowego lub pływającego wskutek topnienia lub sublimacji. A. może zachodzić pod wpływem różnorodnych czynników: insolacji, wysokiej temperatury powietrza, wody deszczowej, spływu powierzchniowego, oddawania ciepła przez ściany skalne otaczające pokrywę śnieżną lub lodową. Wwyniku nierównomiernej a. powstają formy lodowe ofantastycznych kształtach, m.in. rynny, kotły, piramidy oraz stoły lodowcowe i penitenty. Strefą a. wobrębie lodowca jest dolna strefa generalnego ubytku masy, znajdująca się poniżej linii wiecznego śniegu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama