Reklama

abrazja

ścieranie powierzchni wychodni skalnych i pojedynczych okruchów wskutek tarcia i wzajemnych uderzeń o siebie w trakcie transportu przez wodę płynącą, wiatr lub poruszający się lód lodowcowy. W zależności od środowiska wyróżnia się a. morską, wiatrową, rzeczną i lodowcową (egzaracja). A. jest procesem prowadzącym do obniżenia powierzchni terenu, działając jednak na zróżnicowane pod względem budowy geologicznej podłoże może cechować się dużą selektywnością.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama