Reklama

abysalna, strefa

strefa głębi oceanicznych ostałej niskiej temperaturze wody, niewielkich dostawach materiału skalnego iorganicznego zlądu, ubogim irozproszonym życiu organicznym, wykorzystującym opadający obumarły plankton. W rowach oceanicznych istnieją również całkowicie izolowane ekosystemy wykorzystujące do procesów życiowych chemosyntezę (Rys. 1).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama