Reklama

adwekcja

napływ nad dany obszar masy powietrza ookreślonych cechach, takich jak temperatura, gradient stanu, wilgotność; kierunek iintensywność tego napływu wynikają zprzebiegu ikształtu izobar oraz zróżnicy ciśnienia liczonej na jednostkę odległości; a. okontrastowo odmiennych cechach jest charakterystyczna dla np. różnych sektorów niżu barycznego pozazwrotnikowego, oddzielonych frontami atmosferycznymi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama