aeracji, strefa

warstwa gruntu, wktórej tylko część porów zajęta jest przez wodę higroskopijną, błonkowatą, kapilarną, zawieszoną.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama