aglomeracja monocentryczna

zespół miast powiązanych funkcjonalnie (np. przez dojazdy do pracy lub szkół, powiązania kooperacyjne firm), zktórych jedno jest wyraźnie dominujące. Np. a. warszawska, paryska, wrocławska. Zob. też konurbacja.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama